ph-f.org
][
Nietzsche seminarium
][
Tow. im. M. de Sade
][
Nietzsche - Dzieła wszystkie
BB
W sesji poprawkowej 2013/2014 (wpisy, egzaminy) zapraszam na konsultacje w środy wrześniowe (17 i 24) o godz. 11.00; p. 3.07.

W przypadkach sytuacji nadzwyczajnych proszę o kontakt pocztą elektroniczną email:

Adres pocztowy:
Zakład Teorii Kultury
Instytut Kultury Współczesnej
Uniwersytet Łódzki
91-404 Łódź, ul. Pomorska 171/173
sekretariat:
tel. (42) 66 55 133
tel./fax (42) 66 55 132
 
ph-f.org
][
Nietzsche seminarium
][
Tow. im. M. de Sade
][
Nietzsche - Dzieła wszystkie