ph-f.org
][
Nietzsche seminarium
][
Tow. im. M. de Sade
][
Nietzsche - Dzieła wszystkie
BB
Przekłady tekstów:
  1986
 • D. A. F. de Sade, Ernestyna. Nowela szwedzka (z tomu Les Crimes de l`amour), "Odgłosy" 1986, nr 41-47, s. 14.

  1987
 • M. Foucault, Kant i problem aktualności, "Pismo Literacko-Artystyczne" 1987, nr 6, s. 67-75.
 • M. Bealu, Śpiew grzywaczy, "Odgłosy" 1987, nr 10.
 • M. Bealu, Hortensja, j. w.
 • J. M. Le Sidaner, Ariadna, j. w.

  1988
 • A. Artaud, [pdf] Skończyć z sądem bożym, "Pismo Literacko-Artystyczne" 1988, nr 10, s. 80-98.
 • G. Deleuze (wraz z F. Guattarim), Kłącze (fragm. Mille plateaux), "Colloquia Communia" 1988, nr 1-3, s. 221-238.
 • G. Deleuze (wraz z F. Guattarim), 1227 - Traktat o nomadologii: maszyna wojenna (fragm. Mille plateaux), j. w., s. 239-252.
 • J. Derrida, Ojciec logosu (fragm. La dissémination), j. w., s. 305-311.
 • J. Derrida, Pozycje (fragm. Positions), j. w., s. 297-303.
 • J. Derrida, Uzupełnienie początku (fragm. La voix et le phénomene), j. w., s. 313-316.
 • J. Derrida, Pismo avant la lettre (fragm. De la grammatologie), j. w., s. 271-285.
 • M. Foucault, My wiktorianie (fragm. Histoire de sexualité), przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, j. w., s. 129-133.
 • M. Foucault, Prawo śmierci i władza nad życiem (fragm. Histoire de sexualité), przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, j. w., s. 135-145.
 • M. Foucault, Zamknięte słońce (fragm. Raymond Roussel), j. w., s. 155-160.
 • M. Foucault, Panoptyzm (fragm. Surveiller et punir), "Literatura na Świecie" 1988, nr 6, s. 275-307.
 • R. Barthes, Wiedza i szaleństwo, "Pismo Literacko-Artystyczne" 1988, nr 1, s. 131-137.
 • P. Klossowski, Pod maską ateizmu (fragm. Sade mon prochain), "Pismo Literacko-Artystyczne" 1988, nr 10, s. 99-119.
 • P. Klossowski, Pozór filozofa oszusta, fantazmat i zasada rzeczywistości (fragm. Nietzsche et le cercle vicieux), "Colloquia Communia" 1988, nr 1-3, s. 79-81.

  1989
 • D. A. F. de Sade, [pdf] Petycja Sekcji Pik do Reprezentantów Ludu Francuskiego, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, "Pismo Literacko-Artystyczne" 1989, nr 7-8, s. 4-6.
 • P. Klossowski, Sade i rewolucja (fragm. Sade mon prochain), j. w., s. 7-26.
 • P. Klossowski, Integralna potworność (przedmowa do Aline et Valcour), "Twórczość" 1989, nr 7, s. 79-85.
 • C. Paulhan, Klossowski monoman, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, "Pismo Literacko-Artystyczne" 1989, nr 9, s. 148-150.

  1991
 • G. Bataille, [pdf] Słoneczny odbyt, "Tygodnik Literacki" 1991, nr 11, s.
 • D. A. F. de Sade, Delcour, kat z Nantes (fragm. Histoire de Juliette), j. w., s. 5-6.

  1992
 • J. Derrida, Szyb i piramida. Wstęp do semiologii Hegla [w:] J. Derrida, Pismo filozofii, wybrał i przedmową opatrzył B. Banasiak, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, P. Pieniążek, wyd. I, inter esse, Kraków 1992, s. 62-108.
 • J. Derrida, Forma i znaczenie. Uwagi o fenomenologii języka [w:] j. w., s. 109-128.
 • J. Derrida, Sygnatura zdarzenie kontekst [w:] j. w., s. 225-240.
 • A. Pieyre de Mandiargues, [pdf] Przypływ, "Literatura na Świecie" 1992, nr 1, s. 213-224.
 • A. Pieyre de Mandiargues, [pdf] Zmysłowe kształty, j. w., s. 225-231.
 • A. Pieyre de Mandiargues, [pdf] Szafa z księżycem, j. w., s. 232-240.

  1993
 • G. Deleuze, Tragiczność (fragm. Nietzsche et la philosophie), "Sztuka i Filozofia" 1993, nr 7, s. 5-31.
 • J. Derrida, [pdf] Szyb i piramida. Wstęp do semiologii Hegla [w:] J. Derrida, Pismo filozofii, wybrał i przedmową opatrzył B. Banasiak, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, P. Pieniążek, wyd. II, inter esse, Kraków 1993, s. 71-125.
 • J. Derrida, [pdf] Forma i znaczenie. Uwagi o fenomenologii języka, [w:] j. w., s. 127-150.
 • J. Derrida, [pdf] Sygnatura zdarzenie kontekst, [w:] j. w., s. 265-282.

  1994
 • Rozmowa Christiana Descampesa z Jacquesem Derridą [w:] Derridiana, wybrał i oprac. B. Banasiak, inter esse, Kraków 1994, s. 9-20.
 • V. Descombes, Różnica, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski [w:] j. w., s. 57-75.
 • D. A. F. de Sade, Stowarzyszenie Miłośników Zbrodni (fragm. Histoire de Juliette), "Literatura na Świecie" 1994, nr 10, s. 24-45.
 • D. A. F. de Sade, Rozprawa papieża o zbrodni (fragm. Histoire de Juliette), j. w., s. 145-183.
 • J.-J. Natanson, Sade, czyli ateizm jako namiętność, j. w., s. 221-234.
 • A. Robbe-Grillet, [pdf] Ład i jego sobowtór, j. w., s. 235-240.
 • P. Klossowski, [pdf] Sade i Fourier, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, j. w., s. 275-294.

  1995
 • G. Bataille, [pdf] Sade (fragm. La littérature et le mal), "Nowa Krytyka" 1995, nr 6, s. 213-234.

  1997
 • J. Derrida, Kwestia stylu [w:] (red.) A. Przybysławski, Nietzsche. 1900-2000, Aureus, Kraków 1997, s. 45-81.
 • J. Derrida, O gramatologii (fragm. O gramatologii), "Gazeta Wyborcza", 11. 12. 1997, s. 16.
 • M. Foucault, Myśl zewnętrza, "Kresy" 1997, nr 3, s. 121-135.

  1998
 • G. Deleuze, Filozofia Nietzschego (fragm. Nietzsche. Sa vie, son oeuvre avec un exposé de sa philosophie), "Nowa Krytyka" 1998, nr 9 s. 91-108.

  1999
 • R. Roussel, [pdf] W jaki sposób napisałem niektóre z mych książek (fragm.), "Sztuka i Filozofia" 1999, vol. 16, s. 87-103.
 • M. Foucault, Myśl zewnętrza [w:] M. Foucault, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, przeł. B. Banasiak i in., Aletheia, Warszawa 1999, s. 173-197.
 • M. Foucault, Sade, kapral seksu [w:] j. w., s. 267-271.
 • M. Foucault, Archeologia namiętności [w:] j. w., s. 321-333.
 • D. A. F. de Sade, [pdf] Historia mego uwięzienia, "Sztuka i Filozofia" 1999, vol. 17, s. 149-153.
 • [pdf] Z listów Markiza de Sade do żony pisanych w Vincennes (1778-1884), j. w., s. 153-158.
 • D. A. F. de Sade, [pdf] List do żony [początek października 1783] [fragm.], j. w., s. 158-161.

  2000
 • G. Deleuze, [pdf] O woli mocy i wiecznym powrocie [w:] G. Deleuze, Nietzsche, KR, Warszawa 2000, s. 59-78.
 • G. Deleuze, [pdf] Tajemnica Ariadny [w:] j. w., s. 79-92.
 • D. A. F. de Sade, Tyrada Almaniego o naturze, "Kresy" 2000, nr 2/3, s. 189-191.
 • D. A. F. de Sade, Tyrada Bandole`a o duszy, j. w., s. 192-194.
 • D. A. F. de Sade, Tyrada Verneuila o nierówności, j. w., s. 194-196.

  2001
 • D. A. F. de Sade, Rozprawa Clairwil o apatii, "Rita Baum" 2001, nr 4, s. 1-4.
 • [pdf] Testament Donatiena Alphonse`a François de Sade`a, pisarza, "Odra" 2001, nr 5, s. 53-56.
 • A. Artaud, [pdf] Nowe objawienia bytu, "Sztuka i Filozofia" 2001, vol. 19, s. 69-81.
 • A. Artaud, [pdf] Teatr okrucieństwa, j. w., s. 82-91.
 • D. A. F. de Sade, [pdf] Rozprawa Gernande`a o kobietach, "Nowa Krytyka" 2001, nr 12, s. 179-184.
 • D. A. F. de Sade, [pdf] Rozprawa Bressaca o religii, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski i uczestnicy translatorium z jęz. francuskiego, j. w., s. 163-177.

  2002
 • G. Bataille, [pdf] Człowiek suwerenny Sade'a [w:] (red.) A. Dubik, Poznanie - Podmiot - Dyskurs. Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej, Toruń 2002, s. 277-286.

  2005
 • J. Derrida, "Ten ruch batuty" [w:] (red.) L. Kolankiewicz, Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 481-489.

  2006
 • P. L. Landsberg, Anarchista przeciw Bogu, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski i uczestnicy translatorium z jęz. francuskiego, "Nowa Krytyka" 2006, nr 19, s. 71-84.

  2007
 • R. Roussel, [pdf] W jaki sposób napisałem niektóre z mych książek, "Hybris. Internetowy magazyn filozoficzny", wiosna 2007, nr 5.


 • 2008
 • M. Foucault, Scientia sexualis, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski [w:] (red.) A. Chałupnik, J. Jaworska, J. Kowalska-Leder, I. Kurz, M. Szpakowska, Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 185-193.
 • D. A. F. de Sade, Rozprawa Bandole`a o duszy [w:] K. Matuszewski, Sade. Msza okrucieństwa, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2008, s. 213-218.
 • D. A. F. de Sade, Dywagacje Almaniego o naturze [w:] j. w., s. 227-237.
 • D. A. F. de Sade, Rozprawa hrabiego de Gernande`a o kobietach [w:] j. w., s. 219-225.
 • D. A. F. de Sade, Tyrada Verneuila o nierówności [w:] j. w., s. 247-244.
 • D. A. F. de Sade, Rozprawa Bressaca o religii, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski i uczestnicy translatorium z jęz. francuskiego [w:] j. w., s. 245-276.


 • 2010
 • Ch. Andler, Schopenhauer - nauczyciel Nietzschego [w:] (red) B. Banasiak, P. Pieniążek, Nietzsche - system czy dywagacje?, "Nietzsche seminarium", t. 2, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 195-222.

  2011
 • L. Marin, Dyskurs utopijny i opowieść o początkach. Od "Utopii" More’a do "Skandii" Kasjodora-Jordanesa [w:] idem, O przedstawieniu, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, P. Pieniążek i in., słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2011, s. 109-140.
 • L. Marin, Od ciała ku tekstowi. Propozycje metafizyczne odnośnie początku opowieści [w:] j.w., s. 141-157.
 • A. Artaud, Skończyć z sądem bożym, "Teatr" 2011, nr 7-8, s. 14-20.
 • A. Guérin-Castell, Has i ja [w:] (red.) M. Jakubowska, K. Żyto, A. M. Zarychta, Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, Wydawnictwa Biblioteki PWSFTviT oraz Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 34-35.
 • A. Guérin-Castell, Gry z widzem w filmie „Rękopis znaleziony w Saragossie” Wojciecha Jerzego Hasa [w:] j.w., s. 197-210.

  2012
 • J. Rollin, Urzeczywistnienie człowieka [w:] (red.) B. Banasiak, P. Pieniążek, Nietzsche i tradycja antyczna, "Nietzsche seminarium", t. 4, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 193-194.
 • J. Wahl, Nietzsche i śmierć Boga (uwagi o "Nietzschem" Jaspersa) [w:] j.w., s. 195-196.
 • P. Klossowski, Dwie ostatnie interpretacje Nietzschego [w:] j.w., s. 197-204.

  2013
 • J.-F. Lyotard, Edyp Żyd, "Didaskalia. Gazeta teatralna", 2013, nr 118, s. 24-30.
 • J.-F. Lyotard, Ząb, dłoń, j.w., s. 31-35.

  2014:
 • A. Fouillée, Nietzsche i immoralizm [fragm.] [w:] Nietzsche a problem metafizyki, t. 6 "Nietzsche seminarium", (red.) A. Gemel, A. Lewandowski, Z. Markiewicz, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2014, s. 227-235.
 • A. Fouillée, Uwaga o Nietzschem i Langem: "wieczny powrót", [w:] Boska radość tworzenia: idea wiecznego powrotu, (red.) M. Proszak, A. Szklarska, A. Żymełka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014, s. 233-243.

  2017:
 • G. Deleuze, O jeden manifest mniej, "Didaskalia. Gazeta teatralna" 2017, nr 138, s. 33-41.

  w druku:
 • B. Westphal, Geokrytyczne podejście do tekstów. Szkic [w:] antologia tekstów nt. kategorii przestrzeni.

  nie publikowane:
 • J. Derrida, [pdf] Biała mitologia. Metafora w tekście filozoficznym
 • J. Derrida, [pdf] Genewskie koło językoznawcze
 • J. Derrida, [pdf] Różnicość
 • G. Deleuze, M. Foucault, [pdf] Wprowadzenie ogólne
 • A. Artaud, [pdf] Ostatni List o Teatrze
 • A. Artaud, [pdf] Deklaracja z 27 stycznia 1925 roku (wraz z K. Matuszewskim i uczestnikami translatorium z jęz. franc.)
 • A. Artaud, [pdf] Działalność biura poszukiwań surrealistycznych (wraz z K. Matuszewskim i uczestnikami translatorium z jęz. franc.)

 
ph-f.org
][
Nietzsche seminarium
][
Tow. im. M. de Sade
][
Nietzsche - Dzieła wszystkie