ph-f.org
][
Nietzsche seminarium
][
Tow. im. M. de Sade
][
Nietzsche - Dzieła wszystkie
BB
Teksty autorskie:
  1987
 • "Historia szaleństwa" Foucaulta - skandal czy wydarzenie intelektualne? [rec.] "Odgłosy" 4. 07. 1987.
 • Trzy Justysie, [rec.] "Odgłosy", 23. 05. 1987.

  1988
 • Destrukcja przedstawienia we współczesnej filozofii francuskiej, "Colloquia Communia" 1988, nr 1-3, s. 5-16.
 • "Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard", j. w., s. 161-166.
 • [pdf] Ogród koczownika. Deleuze - rizomatyka i nomadologia, j. w., s. 253-270.
 • "Tekst jak okiem sięgnąć". Gramatologiczna dekonstrukcja zachodniej metafizyki. j. w., s. 317-342.
 • Cała reszta jest już tylko literaturą. Derridańska wersja "końca filozofii", j. w., s. 371-389.
 • [pdf] Michel Foucault - mikrofizyka władzy, "Literatura na Świecie" 1988, nr 6, s. 330-338.

  1989
 • Samobójstwo filozofii, czyli współczesna humanistyka francuska, "Twórczość" 1989, nr 8, s. 85-98.
 • Sade i błędne koło Rewolucji, "Pismo Literacko-Artystyczne" 1989, nr 7/8, s. 27-39.

  1990
 • Interpretacja i styl. Derridiańska wizja filozofii Fryderyka Nietzschego [w:] (red.) W. Mackiewicz, Renesans nietzscheanizmu a marksizm współczesny, COM SNP, Warszawa 1990, s. 44-68.
 • Platon i Sade, czyli filozofowie i potwory, "Sztuka i Filozofia" 1990, vol. 2, s. 103-120.
 • Filozofia / dekonstrukcja / literatura, "Sztuka i Filozofia" 1990, vol. 3, s. 51-68.
 • Boski Markiz, czyli dlaczego Sade nie popadł w obłęd, "Przegląd Humanistyczny" 1990, nr 3, s. 85-93.
 • Markiz de Sade, czyli porno-teologia, "Bestseller" 1990, nr 7, s. 20.
 • Towarzystwo im. Markiza de Sade, "Kalejdoskop" 1990, lipiec-sierpień, s. 10-11.

  1991
 • (wraz z K. Matuszewskim), Sade - filozofia zbrodni czy zbrodnia filozofii? [przedmowa do:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991, s. 5-61.
 • (wraz z K. Matuszewskim), Noty [do tekstów w:] j. w.
 • Dekonstrukcyjna lektura gramatologiczna, czyli dywagacja, "Principia" 1991, t. 3, s. 71-81.
 • W lochach Bastylii i w zamku Silling. "120 dni Sodomy" Markiza de Sade, "Odgłosy" 1991, nr 3, s. 8.
 • Buduar i gabinet w dziele Sade`a, czyli obecność i nieobecność, "Tygodnik Literacki" 1991, nr 11, s. 5, 7.
 • Erotyzm i poszukiwanie Absolutu. Rozm. przepr. W. Gasper, j. w., s. 1, 7, 14.

  1992
 • [A. Pieyre de Mandiargues - nota], "Ogród" 1992, nr 1, s. 47.
 • Rozum i jego demony, Sztuka i Filozofia" 1992, vol. 4, s. 47-64.
 • W murach Bastylii i zamku Silling [posłowie do:] Sade, 120 dni Sodomy, czyli Szkoła libertynizmu, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Wydawnictwo Spacja - Oficyna Tom, Wrocław-Warszawa 1992, s. 429-437.
 • "Libertyn niebezpieczny", czyli demitologizacja Sade`a [rec.] "Literatura na Świecie" 1992, nr 1, s. 191-197.
 • [pdf] Erotyczne fantazmaty - André Pieyre de Mandiargues, j. w., s. 241-243.
 • (wraz z K. Matuszewskim), Klossowski mój bliźni [przedmowa do:] P. Klossowski, Sade mój bliźni, Spacja - Aletheia, Warszawa 1992, wyd. I, s. 5-34.
 • Na tropach dekonstrukcji [przedmowa do:] J. Derrida, Pismo filozofii, wybrał i przedmową opatrzył B. Banasiak, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, P. Pieniążek, inter esse, Kraków 1992, wyd. I, s. 9-37.
 • Zła sława. Rozm. przepr. M. Środa, "Polityka" 1992, nr 26, s. 9.

  1993
 • [pdf] Problemat Nietzschego [posłowie do:] G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, Spacja, Warszawa 1993, wyd. I, s. 209-213.
 • Na tropach dekonstrukcji [przedmowa do:] J. Derrida, Pismo filozofii, wybrał i przedmową opatrzył B. Banasiak, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, P. Pieniążek, inter esse, Kraków 1993, wyd. II, s. 9-42.
 • Buduar i gabinet, czyli filozofia i literatura w dziele Markiza de Sade, "Literatura na Świecie" 1993, nr 1/3, s. 106-142.
 • Destrukcja przedstawienia w literaturze współczesnej (Mallarmé - Roussel), "Sztuka i Filozofia" 1993, vol. 7, s. 131-148.
 • Deleuze Gilles [hasło] [w:] Leksykon pisarzy świata. XX wiek. Suplement, Fundacja "Literatura Światowa", Warszawa 1993, s. 66-67.
 • Derrida Jacques [hasło] [w:] j. w., s. 68-70.

  1994
 • [pdf] Rozprawa o miłości, czyli niepowodzenie występku, "Literatura na Świecie" 1994, nr 10, s. 6-8.
 • Ateologia Markiza de Sade, czyli powiedzieć niewyrażalne, "Łódzki Kalejdoskop Literacki" 1994, s 13-15.
 • Dekonstrukcja - przemieszczenie metafizyki [w:] Derridiana, wybrał i opracował B. Banasiak, inter esse, Kraków 1994, s. 205-228.
 • Ostatni system. Wokół wątpliwości - próba krytyki [w:] j. w., s. 251-286.
 • Na marginesie. Bogowie i demony [w:] j. w., s. 287-291.
 • Gramatologia - nauka o piśmie, "Kultura i Społeczeństwo" 1994, nr 2, s. 93-102.

  1995
 • Alternatywa myśli współczesnej: byt człowieka albo byt języka, "Nowa Krytyka" 1995, nr 6, s. 5-28.
 • [pdf] Gilles Deleuze [nekrolog], "Principia" 1995, t. XIII-XIV, s. 5.

  1996
 • Marquis la Révolution, "Sztuka i Filozofia" 1996, vol. 12, s. 95-111.
 • Twierdza w otchłani samotności. O losach i kształcie "Sodomy" Markiza de Sade [przedmowa do:] D. A. F. de Sade, Dzieła, t. 1: Sto dwadzieścia dni Sodomy, czyli Szkoła libertynizmu, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Spacja, Warszawa 1996, s. 7-48.
 • Wystawna dzikość pożądania. Zarys metafizyki "Stu dwudziestu dni Sodomy" [przedmowa do:] j. w., s. 49-72.
 • Demon "z piekła" i inni [posłowie do:] j. w., s. 521-524.

  1997
 • Fenomenologiczne inspiracje Jacquesa Derridy [posłowie do:] J. Derrida, Głos i fenomen. Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla, przeł. B. Banasiak, KR, Warszawa 1997, s. 177-190.
 • [pdf] Bez różnicy [przedmowa do:] G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, KR, Warszawa 1997, s. 5-20.
 • Obywatel Louis Sade, albo marquis sans-culotte parvenu [przedmowa do:] D. A. F. de Sade, Dzieła, t. 2: Pisma polityczne, przeł. B. Banasiak, J. Lisowski, K. Matuszewski, P. Pieniążek, Spacja, Warszawa 1997, s. 9-46.
 • Teatralizacja fantazmatu, albo Sade i błędne koło rewolucji [przedmowa do:] j. w., s. 47-95.
 • Inne pisma polityczne [posłowie do:] j. w., s. 247-251.
 • Deleuze Gilles [hasło] [w:] Leksykon pisarzy świata XX wieku, wyd. II, Fundacja "Literatura Światowa", Warszawa 1997, s. 168-169.
 • Derrida Jacques [hasło] [w:] j. w., s. 172-174.
 • [pdf] Jacques Derrida - najgłośniejszy myśliciel XX wieku, "Gazeta Wyborcza", 11. 12. 1997, s. 14.
 • [nota do:] J. Derrida, Ostrogi. Style Nietzschego, przeł. B. Banasiak, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 1997 [okładka].
 • [pdf] Problemat Nietzschego [posłowie do:] G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, przeł. B. Banasiak, Spacja, Warszawa 1997, wyd. II, s. 211-215.

  1998
 • [pdf] Problemat Nietzschego [posłowie do:] G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, przeł. B. Banasiak, KR, Warszawa 1998, wyd. III, s. 211-215.
 • Nie jestem sadystą. Rozmowa z Bogdanem Banasiakiem, filozofem, wydawcą, tłumaczem, muzykiem i prezesem Towarzystwa im. Markiza de Sade. Rozm. przepr. T. Wypych, "Gazeta Łódzka", 5-6 września 1998, s. 12.

  1999
 • [pdf] Róż(ni(c)oś)ć [przedmowa do:] J. Derrida, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, KR, Warszawa 1998, s. 5-15.
 • (wraz z K. Matuszewskim) Klossowski mój bliźni [przedmowa do:] P. Klossowski, Sade mój bliźni, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Aletheia, Warszawa 1999, wyd. II (poszerzone), s. 5-45.
 • [pdf] "Mały, biedny chory" czy wielki, bogaty geniusz? "Sztuka i Filozofia" 1999, vol. 16, s. 77-86.
 • Z genealogii myśli Gillesa Deleuze`a [posłowie do:] G. Deleuze, Filozofia krytyczna Kanta. Doktryna władz, przeł. B. Banasiak, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 1999, s. 121-145.
 • [pdf] Anarchia erotyzmu [posłowie do:] A. Artaud, Heliogabal albo anarchista ukoronowany, przeł. B. Banasiak, P. Pieniążek, KR, Warszawa 1999, s. 137-143.
 • [pdf] [nota do:] A. Artaud, Heliogabal albo anarchista ukoronowany, przeł. B. Banasiak, P. Pieniążek, KR, Warszawa 1999 [okładka].
 • [pdf] "A teraz jestem zwierzęciem z menażerii Vincennes". Zamknięty świat Sade`a - zamek i więzienie, "Sztuka i Filozofia" 1999, vol. 17, s. 136-148.
 • Pytania o kres filozofii. Z Bogdanem Banasiakiem rozmawia Ewa Plata, "Rita Baum. Filozofia. Literatura. Sztuka" 1999, nr 2, s. 8-10.

  2000
 • [pdf] Biedny Markiz, czyli nieporozumień wokół Sade`a ciąg dalszy, "Odra" 2000, nr 1, s. 83-87.
 • [pdf] Słowo wstępne [przedmowa do:] G. Deleuze, Nietzsche, przeł. B. Banasiak, KR, Warszawa 2000, s. 5-10.
 • Droga donikąd. Edukacja Sadycznego libertyna [w:] (red.) L. Wiśniewska, Człowiek w drodze, t. II: Między tekstem a osobą. Materiały z III Międzynarodowej Sesji z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity" (Bydgoszcz, 3-5 listopada 1999), Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2000, s. 91-105.
 • [pdf] Sadyczna "encyklopedia", czyli "powiedzieć wszystko", "Nowa Krytyka" 2000, nr 11, s. 5-64.
 • [pdf] Edukacja Sadycznego libertyna, "Kresy" 2000, nr 2/3, s. 170-188.

  2001
 • [pdf] Szkic o "Szkicu" Rousseau [przedmowa do:] J.-J. Rousseau, Szkic o pochodzeniu języków, przeł. B. Banasiak, Aureus, Kraków 2001, s. 7-34.
 • [pdf] Kalendarium życia i twórczości Jeana-Jacquesa Rousseau [w:] j. w., s. 155-176.
 • [pdf] "Pamięć o mnie zniknie z pamięci ludzi...". Ostatnia wola Markiza de Sade, "Odra" 2001, nr 5, s. 53-59.
 • [pdf] Antonin Artaud - wędrowny wieszcz, "Sztuka i Filozofia" 2001, vol. 19, s. 51-68.
 • Markiz de Sade - prekursor filozofii XX wieku, "Rita Baum" 2001, nr 4, s. 5-17.
 • [pdf] Monsieur Juliette - potwór, "Nowa Krytyka" 2001, nr 12, s. 41-63.
 • [pdf] Gilles Deleuze - nomadologia, "Hybris. Internetowy magazyn filozoficzny" 2001, nr 01.


 • 2002
 • [pdf] De interpretatione. Deleuze versus Derrida, "Nowa Krytyka" 2002, nr 13, s. 97-118.
 • Twierdza w otchłani samotności. O losach i kształcie "Sodomy" Markiza de Sade [przedmowa do:] D. A. F. de Sade, Sto dwadzieścia dni Sodomy, czyli Szkoła libertynizmu, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, A. Liber, Kraków 2002, s. 5-47.
 • Wystawna dzikość pożądania. Zarys metafizyki "Stu dwudziestu dni Sodomy" [przedmowa do:] j. w., s. 49-72.
 • Demon "z piekła" i inni [posłowie do:] j. w., s. 451-454.
 • "Jeszcze jeden wysiłek", albo metafizyka rewolucji [w:] (red.) A. Dubik, Poznanie - Podmiot - Dyskurs. Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej, Toruń 2002, s. 141-158.
 • [pdf]"Mały, biedny chory" czy wielki, bogaty geniusz, "Hybris. Internetowy magazyn filozoficzny" 2002, nr 02.


 • 2003
 • [pdf] Kim był Markiz de Sade? [posłowie do:] D. Thomas, Markiz de Sade, przeł. J. Korpanty, (red.) nauk. B. Banasiak, Bertelsmann, Warszawa 2003, s. 371-382.
 • [pdf] Szibbolet - różnica bez różnicy [rec.], "Nowa Krytyka" 2003, nr 14, 362-367.
 • [pdf] Rendez-Vous z filozofią, czyli o refleksji podczas koncertu rockowego, "Innowacje w Edukacji Akademickiej" 2003, nr 1, s. 111-115.
 • Markiz de Sade - filozof XX wieku [przedmowa do:] D. A. F. de Sade, Julietta. Powodzenie występku, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Mireki, Kraków 2003, s. 7-49.
 • Markiz de Sade - prawda i legenda [przedmowa do:] D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko. Antologia, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, P. Pieniążek, M. Bratuń, Mireki, Kraków 2003, s. 5-19.
 • [pdf] Sny o potędze. Przyczynek do teorii Nadczłowieka, "Nowa Krytyka" 2003, nr 15, 97-115.
 • [pdf] Narodziny interpretacji z ducha Fryderyka Nietzschego [posłowie do:] F. Nietzsche, Wola mocy, przeł. S. Frycz, K. Drzewiecki, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003, s. 349-373.

  2004
 • [pdf] O poezji w ten niepoetycki czas [przedmowa do:] R. Zięba, Kwiat to przeżytek, Pabianice 2004, s. 5-11.
 • "interpretacja", "ironia sokratyczna", "libertynizm", "nadczłowiek", "różnica", "Arystyp z Cyreny", "Deleuze Gilles", Derrida Jacques", "Rousseau Jean-Jacques", "Sade Donatien Alphonse François de" [hasła w:] Słownik filozofii, (red.) J. Hartman, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004, s. 107, 108, 126, 145, 196-197, 268, 286-287, 289, 367, 368.
 • Twierdza w otchłani samotności. O losach i kształcie "Sodomy" Markiza de Sade [przedmowa do:] D. A. F. de Sade, Sto dwadzieścia dni Sodomy, czyli Szkoła libertynizmu, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Mireki, Kraków 2004, s. 5-47.
 • Wystawna dzikość pożądania. Zarys metafizyki "Stu dwudziestu dni Sodomy" [przedmowa do:] j. w., s. 49-72.
 • Demon "z piekła" i inni [posłowie do:] j. w., s. 453-456.
 • [pdf] Hommage à Jacques Derrida (1930-2004), "Nowa Krytyka" 2004, nr 17, s. 7-14.

  2005
 • Erotyzm u Sade`a, czyli filozofia i egzystencja ekscesu, "[fo:pa] Kwartalnik literacko-filozoficzny", styczeń 2005, nr 2, s. 2-10.
 • Porno-teologia, czyli Sadyczna filozofia ekscesu (Pornotheologie ou la philosophie Sadienne de l`exces), "Alchimie Française. Correspondances des Arts" 2003/2004, nr 7, s. 32-34.

  2006
 • Nomadyczna myśl zewnętrza - Gilles Deleuze [w:] Nomadowie współcześni / Nomads of Nowadays, katalog wystawy w CSW Łaźnia, Gdańsk, 2006, s. 15-20.
 • Nomadic Outward Thought - Gilles Deleuze, transl. GET IT [w:] Nomadowie współcześni / Nomads of Nowadays, katalog wystawy w CSW Łaźnia, Gdańsk, 2006, s. 21-26.

  2007
 • Efekt Deleuze [część 1], "[fo:pa] Kwartalnik literacko-filozoficzny", kwiecień 2007, nr 11, s. 92-97.
 • Zachodnia metafizyka, albo pragnienie Obecności [w:] (red.) D. Ulicka, Ł. Wróbel, Derrida i Adirred, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2006, s. 369-395.
 • Markiz de Sade - metafizyka ciała, "Rita Baum" 2007, nr 11, s. 125-128.

  2008
 • [pdf]Sacrum, czyli utopia uniwersalna, "[fo:pa] Kwartalnik literacko-filozoficzny", kwiecień 2008, nr 15, s. 84-90.
 • "Zbrodnia seksualnej rozrzutności". Markiza de Sade teoria "czystej zbrodni", "Melée. Kwartalnik filozoficzno-kulturalny" 2008, nr 1, s. 17-27.
 • Markiz de Sade - sakralizacja przemocy [w:] (red.) M. Kamińska, A. Horowski, Erotyzm, groza, okrucieństwo - dominanty współczesnej kultury, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s. 19-32.
 • O potędze i naturze wyobraźni - Markiz de Sade i Raymond Roussel [w:] (red.) S. Wróbel, Światłocienie wyobraźni, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań-Kalisz 2008, s. 19-40.
 • I cóż po... podmiocie w tak jałowym czasie? Przyczynek do krytyki kategorii podmiotu, "Forum Oświatowe" 2008, numer specjalny, pt. Studia z posthumanistycznej filozofii podmiotu, (red.) M. Kruszelnicki, W. Kruszelnicki, s. 27-38.
 • Człowiek zwany pożądaniem, czyli o nowoczesnym "irracjonalizmie", "Melée. Kwartalnik filozoficzno-kulturalny" 2008, nr 2-3, s. 87-95.
 • Efekt Deleuze [część 2], "[fo:pa] Kwartalnik literacko-filozoficzny", lipiec 2008, nr 16, s. 84-92.
 • Filozofia, czyli dialog, spór i krytyka, "Lamus. Pismo kulturalno-artystyczne" 2008, nr 1, s. 4-8.
 • Filozof, albo wędrowny sztuk-mistrz. Dywagacje o istocie filozofowania [w:] (red.) Z. Kwieciński i M. Jaworska-Witkowska, Ku integralności edukacji i humanistyki. Księga Jubileuszowa dla Lecha Witkowksiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 165-185.
 • (Aktywne) Zapomnienie, "Lamus. Pismo kulturalno-artystyczne" 2008, nr 2, s. 10-14.


 • 2009
 • Czas nagli..., "Lamus. Pismo kulturalno-artystyczne" 2009, nr 3, s. 74-79.
 • [pdf] O utopii słowa, "Autograf. Literatura, sztuka, krytyka".
 • O Mędrcu, Księdze i mądrości. Przyczynek do rozważań o istocie filozofii [w:] (red.) B. Banasiak, J. Mizińska, Homo inquietus. Człowiek niespokojny. Prace ofiarowane Profesorowi Stefanowi Symotiukowi przez Przyjaciół, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 312-325.
 • Nietzscheański Nadczłowiek - dylematy i aporie [w:] (red.) B. Banasiak, P. Pieniążek, współpr. M. Bogusławski, Wokół Nietzschego, t. 1 "Nietzsche seminarium", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 159-173.
 • Transcendentalna dziwka - rzecz o libertyńskiej wolności. Rozmowa z dr hab. Bogdanem Banasiakiem [w:] M. Miniszewski, Obserwacje. Wybór publicystyki z lat 2006-2009, WSAP, Białystok 2009, s. 195-203.

  2010
 • Kulturowy topos Księgi (przyczynek do interpretacji), "Humanistyka i Przyrodoznawstwo" 2009, nr 15, s. 7-24.
 • Troska o siebie - w obliczu mikrowładzy, "Kultura Współczesna" 2009, nr 2, s. 52-64.
 • Friedrich Nietzsche - tropy wielości: style, metody i maski [w:] (red.) B. Banasiak, P. Pieniążek, Nietzsche: system czy dywagacje?, t. 2 "Nietzsche seminarium", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 13-30.
 • O bohaterach i rajach. Utopia i optymizm jako wyznaczniki kultury Zachodu [w:] (red.) D. Misztal, T. Sieczkowski, Utopia - wczoraj i dziś, t. 2 "Festiwal Filozofii", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 23-42.
 • [pdf] U źródeł empiryzmu Gillesa Deleuze`a - David Hume, "Hybris. Internetowy magazyn filozoficzny", wiosna 2010, nr 10, s. 133-155, oraz "Nowa Krytyka", 2010, nr 24/25, s. 221-241.
 • Poróżnienie, albo "zadanie myślenia" [w:] J.-F. Lyotard, Poróżnienie, przeł. B. Banasiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. XI-XXVIII.
 • Markiz de Sade – natural born rebel, "Lamus. Pismo kulturalno-artystyczne" 2010, nr 6, s. 50-55.
 • Z Bogdanem Banasiakiem i Krzysztofem Matuszewskim o markizie de Sade, jego życiu i filozofii rozmawia T. Dziatłowicki, "Focus. Historia" 2010, nr 12, s. 31-33.

  2011
 • Między kontestacją a rygoryzmem. Markiz de Sade – edukacja aporetyczna [w:] (red.) K. Biel, M. Sztuka, Resocjalizacja wobec tajemnicy zła, Wydawnictwo WAM - Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", Kraków 2010, s. 11-38.
 • Arthur Schopenhauer o mądrej samotności [w:] (red.) M. Broda, R. Kleszcz, K. Matuszewski, P. Pieniążek (przewodniczący), Filozofia i wolność. Księga poświęcona pamięci Profesora Wiesława Gromczyńskiego, Wyd. UŁ, Łódź 2010, s. 273-285; [wznowienie pt. O mądrej samotności w:] (red.) E. Białek, G. Kowal, Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej. Szkice, komentarze, interpretacje, t. 2, Atut, Wrocław 2011, s. 437-448.
 • [pdf] Antonin Artaud – „powiedzieć niemożliwe”, program spektaklu pt. Artaud. Sobowtór i jego teatr w Teatrze Studio (Warszawa, premiera 19 maja 2011 r.; reż. P. Passini).
 • Z wypraw i o wyprawach, albo kartki z podróży..., "ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich" 2010, nr 10, s. 279-284.
 • Kilka uwag nt. zagadnienia "co to jest kultura?", "ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich" 2010, nr 10, s. 254-260.
 • Filozofia w bufecie, czyli dlaczego władza czai się wszędzie. Rozmowa z prof. Bogdanem Banasiakiem. Rozm. przepr. I. Rakowski-Kłos, "Gazeta Wyborcza" (Łódź), 1. 10. 2011, s. 7.
 • Filozofia Gillesa Deleuze’a – fragmenty [w:] (red.) B. Banasiak, K. M. Jaksender, A. Kucner, Foucault, Deleuze, Derrida, t. 3 "Festiwal Filozofii", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 135-180.
 • Róż-ni(c)oś-ć [przedmowa do:] J. Derrida, O gramatologii (wyd. II), przeł. B. Banasiak, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2011, s. 7-18.
 • Dekonstrukcja – genialny unik? [posłowie do:] J. Derrida, O gramatologii (wyd. II), przeł. B. Banasiak, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2011, s. 402-414.
 • W blasku Księgi (Has – Schulz) [w:] (red.) M. Jakubowska, K. Żyto, A. M. Zarychta, Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, Wydawnictwa Biblioteki PWSFTviT oraz Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 316-330.
 • Narodziny filozofii z ducha… muzyki, "Humanistyka i Przyrodoznawstwo" 2011, nr 17, s. 107-122.
 • Między rozpasaniem a rygoryzmem. Człowiek w wizji Markiza de Sade [w:] (red.) A. L. Zachariasz, Człowiek i jego pojęcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 209-220.
 • Żywa legenda. Rendez-Vous, "Kronika miasta Łodzi" (pt. Łódź muzykalna II) 2011, nr 3 (55), s. 59-64.

  2012
 • Nietzsche - Heraklit. Zapomniane współ-myślenie? [w:] Nietzsche i tradycja antyczna, (red.) B. Banasiak, P. Pieniążek, t. 4 "Nietzsche seminarium", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 92-112.
 • Destrukcja czy dekonstrukcja?, "Lamus. Pismo kulturalno-artystyczne" 2012, nr 9, s. 6-9.
 • Traktat i listy o (nie)tolerancji [w:] (red.) B. Banasiak, A. Kucner, P. Wasyluk, Demokracja, tolerancja, oświecenie, t. 4 "Festiwal Filozofii", Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2012, s. 105-110; [wznowienie w:] "Lamus. Pismo kulturalno-artystyczne" 2012, nr 10, s. 82-86.
 • Derrida – Nietzsche(-go sobie) [przedmowa do:] J. Derrida, Ostrogi. Style Nietzschego, przeł. B. Banasiak, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2012, wyd. II, s. 5-25.
 • Gilles Deleuze – dzieło-życie [posłowie do:] G. Deleuze, Nietzsche, przeł. B. Banasiak, przedmowa A. Lewandowski, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2012, wyd. II, s. 155-176.
 • Problem Nietzschego - Nietzsche jako problem [posłowie do:] G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, przeł. B. Banasiak, przedmowa A. Kucner, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2012, wyd. IV, s. 239-256.
 • Narodziny filozofa z ducha Schopenhauera i Dionizosa [przedmowa do:] F. Nietzsche, Narodziny tragedii, przeł. P. Pieniążek [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. 1a: Narodziny tragedii, Niewczesne rozważania, Wydawnictwo Officyna, Łodź 2012, s. 9-45.

  2013
 • O pospo-litoś[ci/ć], "Lamus. Pismo kulturalno-artystyczne" 2013, nr 11, s. 80-83.
 • Markiz de Sade - podwójna transgresja [w:] (red.) A. Pawliszyn, Fenomenologia i transgresje. Bis, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 37-57.
 • Chodzenie z Greyem. Z Grażyną Plebanek i Bogdanem Banasiakiem rozmawia Magdalena Nowicka, "Arterie", nr 15, lipiec 2013, s. 6-9.
 • W eksces – doświadczyć siebie i powiedzieć „nie” temu światu. O Georgesie Bataille'u rozmawiają Krzysztof Matuszewski, Bogdan Banasiak i Maciej Melecki, a potem na mały inces zdobywa się Przemysław Owczarek, "Arterie", nr 15, lipiec 2013, s. 103-112.
 • Genius loci i locus solus, "Lamus. Pismo kulturalno-artystyczne" 2013, nr 12, s. 72-77.
 • Współczesność - nomadowie w sieci?, [w:] Punkt bez Ja, Galeria Arsenał, Białystok 2013, s. 9-13.
 • The Present – Nomads in the Net?, trans. M. Turski, [w:] Point without I, Galeria Arsenał, Białystok 2013, s. 19-23.
 • Słowo o... słowie, [w:] Heterotopie myśli. Eseje z pogranicza. Prace ofiarowane Profesor Jadwidze Mizińskiej, (red.) P. Bytniewski, J. Breczko, P. Skudrzyk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 11-16.
 • Markiz de Sade, albo „anarchista ukoronowany”, [w:] Orgia z myślą francuską, (red.) M. Falkowski, Fundacja MAMMAL, Warszawa 2013, s. 255-275.
 • Prawdziwy spektakl Teatru Okrucieństwa, [w:] j.w., s. 349-351.

  2014:
 • Georges Bataille - człowiek jako nadmiar energii, [w:] Święto wiosny - dwie perspektywy, (red.) M. Szoka, T. Majewski, Wydawnictwo Akademi Muzycznej w Łodzi, Łódź 2014, s. 209-227.
 • Wieczny powrót w myśli Friedricha Nietzschego - chaos czy ład?, [w:] Boska radość tworzenia: idea wiecznego powrotu, (red.) M. Proszak, A. Szklarska, A. Żymełka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014, s. 41-58.
 • Bogom podobni, "Lamus. Pismo kulturalno-artystyczne" 2014, nr 14, s. 4-8.

  2015:
 • Nomadowie w sieci – w duchu Gillesa Deleuze’a? [w:] Grom – śmiech, który grunt jednej prawdy rozbija, (red.) A. Pawliszyn, R. Dolewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 14-31.
 • Muzyka i filozofia – tak blisko, a tak daleko... [w:] Filozofia i muzyka, (red.) E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, P. Wasyluk, "Festiwal Filozofii" t. VII, Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Olsztyn 2015, s. 27-48.
  2016:
 • "Z genealogii" Nadczłowieka – źródła toposu Übermensch [I], [w:] Nietzsche - muzyka i język (red.) A. Gemel, J. Wroński, "Nietzsche seminarium" t. 7, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2016, s. 239-264.
 • Markiza de Sade desakralizacja sacrum, "Nowa Orgia Myśli. Magazyn filozoficzno-kulturalno-polityczno-społeczno-literacki", 2016.
  2017
 • „Z genealogii” Nadczłowieka – źródła toposu Übermensch [II], [w:] Nietzsche i religijność (red.) K. Dworakowska, K. Matuszewski, J. Wroński, "Nietzsche seminarium" t. 8, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2017, s.25-45.
  2018
 • Nietzsche na Maxa. Uwagi o relacji myśli Friedricha Nietzschego i Maxa Stirnera, [w:] Max Stirner. Wokół indywidualizmu, (red.) K. Feć, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018, s. 201-24.
 • Markiza de Sade desakralizacja sacrum, [w:] Między metafizyką a fenomenologią. W stronę Jacka Migasińskiego, (red.) M. Poręba, B. Działoszyński, Wydawnictwo UW, Warszawa 2018, s. 159-173.
  2019
 • Szkic o "Szkicu" Jeana-Jacquesa Rousseau [przedmowa do:] J.-J. Rousseau, Szkic o pochodzeniu języków, przeł. B. Banasiak, Officyna, Łódź 2019, s. 5-43.
 • Kalendarium życia i twórczości Jeana-Jacquesa Rousseau [w:] j. w., s. 243-278.
 • w przygotowaniu:
 • Friedrich Nietzsche - "forever young" czy / czyli / czy li tylko Unzeitgemäße Betrachtungen (?), [w:] Nietzsche a problem kultury (red.) K. Dworakowska, A. Gemel, P. Pieniążek, "Nietzsche seminarium" t. 9, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2019.

  nie publikowane:
 • [pdf] Sade - encore un effort.
 • [pdf] „Wielkie żarcie” albo sex-party – Sadyczne przyjemności stołu i łoża.
 • [pdf] En un mot.
 • [pdf] Prawdziwy spektakl Teatru Okrucieństwa, tekst zainscenizowany przez Przemysława Wasilkowskiego w roli Artauda podczas panelu dyskusyjnego w Teatrze Studio pt. Astronom. Pasja, sztuka i nauka, Warszawa, 21 maja 2011, towarzyszącego spektaklowi pt. Artaud. Sobowtór i jego teatr w Teatrze Studio (Warszawa, premiera 19 maja 2011 r.; reż. P. Passini).
 
ph-f.org
][
Nietzsche seminarium
][
Tow. im. M. de Sade
][
Nietzsche - Dzieła wszystkie