ph-f.org
][
Nietzsche seminarium
][
Tow. im. M. de Sade
][
Nietzsche - Dzieła wszystkie
BB
Redakcja prac zbiorowych:
 • (wraz z K. Matuszewskim), "Colloquia Communia" (nr tematyczny: współczesna filozofia francuska) 1988, nr 1-3, 435 s.
  [pdf] Spis treści

 • (wraz z K. Matuszewskim) "Tygodnik Literacki" (nr tematyczny: Sade, Bataille, Klossowski) 1991, nr 11.
  [pdf] Spis treści

 • J. Derrida, Pismo filozofii, wybrał i przedmową opatrzył B. Banasiak, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, P. Pieniążek, inter esse, Kraków 1992, wyd. I, 253 s.
  [pdf] Spis treści

 • J. Derrida, Pismo filozofii, wybrał i przedmową opatrzył B. Banasiak, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, P. Pieniążek, inter esse, Kraków 1993, wyd. II, 293 s.
  [pdf] Spis treści

 • Derridiana, wybrał i opracował B. Banasiak, inter esse, Kraków 1994, 293 s.
  [pdf] Spis treści

 • (wraz z K. Matuszewskim), "Literatura na Świecie" (nr tematyczny: Sade) 1994, nr 10, 353 s.
  [pdf] Spis treści

 • "Nowa Krytyka" (nr tematyczny: Postmodernizm) 2002, nr 13, 330 s.
  [pdf] Spis treści

 • (wraz z M. Grygorowiczem) "Folia Philosophica" pt. Nietzsche - Bataille - postmodernizm, 2007, nr 19/20, 235 s.
  [pdf] Spis treści

 • (wraz z J. Mizińską) Homo inquietus. Człowiek niespokojny. Prace ofiarowane Profesorowi Stefanowi Symotiukowi przez Przyjaciół, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, 411 s.
  [pdf] Spis treści

 • (wraz z P. Pieniążkiem, współpr. M. Bogusławski) Wokół Nietzschego, "Nietzsche seminarium", t. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, 339 s. [materiały z Festiwalu Filozofii "0" w roku 2007].
  [pdf] Spis treści

 • (wraz z P. Pieniążkiem) Nietzsche - system czy dywagacje?, "Nietzsche seminarium", t. 2, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, 255 s. [materiały z Nietzsche seminarium 2 w roku 2008].
  [pdf] Spis treści

 • (wraz z K. J. Jaksenderem, A. Kucnerem) Foucault, Deleuze, Derrida, "Festiwal Filozofii", t. 3, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, 468 s. [materiały z Festiwalu Filozofii 3 w roku 2010].
  [pdf] Spis treści

 • (wraz z P. Pieniążkiem) Nietzsche a tradycja antyczna, "Nietzsche seminarium", t. 4, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, 262 s. [materiały z Nietzsche seminarium 4 w roku 2010].
  [pdf] Spis treści

 • (wraz z A. Kucnerem, P. Wasylukiem) Demokracja, tolerancja, oświecenie, "Festiwal Filozofii", t. 4, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2012, 259 s. [materiały z Festiwalu Filozofii 4 w roku 2011].
  [pdf] Spis treści
 
ph-f.org
][
Nietzsche seminarium
][
Tow. im. M. de Sade
][
Nietzsche - Dzieła wszystkie