ph-f.org
][
Nietzsche seminarium
][
Tow. im. M. de Sade
][
Nietzsche - Dzieła wszystkie
BB
Książki autorskie:

Filozofia Końca Filozofii

Filozofia "końca filozofii".
Dekonstrukcja Jacquesa Derridy

Liczba stron: 231
Miejsce i rok wydania: Warszawa 1995
Wydanie: I
Wyd.: Wydawnictwo Spacja
[pdf] Przedmowa
[pdf] Spis treści

Filozofia Końca Filozofii

Filozofia "końca filozofii".
Dekonstrukcja Jacquesa Derridy

Liczba stron: 341
Miejsce i rok wydania: Warszawa 1997
Wydanie: II
Wyd.: Wydawnictwo Spacja
[pdf] Przedmowa
[pdf] Spis treści

Filozofia Integralnej Suwerenności

Filozofia integralnej suwerenności.
Zarys systemu Markiza de Sade

Liczba stron: 542
Miejsce i rok wydania: Łódź 2006
Wydanie: I
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
[pdf] Przedmowa
[pdf] Résumé
[pdf] Spis treści

Integralna potworność

Integralna potworność. Markiz de Sade -
filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje "śmierci Boga"

Liczba stron: 477
Miejsce i rok wydania: Łódź-Wrocław 2006
Wydanie: II, poprawione i poszerzone
Wyd.: Wydawnictwo Thesaurus
[pdf] Przedmowa
[pdf] Résumé
[pdf] Spis treści

Słońce ekstazy, noc melancholii

Słońce ekstazy, noc melancholii.
Rzecz o Raymondzie Rousselu

Liczba stron: 208
Miejsce i rok wydania: Łódź-Wrocław 2007
Wydanie: I
Wyd.: Wydawnictwo Thesaurus
[pdf] Przedmowa
[pdf] Spis treści

Filozofia Końca Filozofii

Filozofia "końca filozofii".
Dekonstrukcja Jacquesa Derridy

Liczba stron: 283
Miejsce i rok wydania: Szczecin 2007
Wydanie: III, poprawione i poszerzone
Wyd.: Operahaus
[pdf] Przedmowa
[pdf] Spis treści

 
ph-f.org
][
Nietzsche seminarium
][
Tow. im. M. de Sade
][
Nietzsche - Dzieła wszystkie